A „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” program honlapja

Friss híreink

 

Programzáró kiadvány


Elkészült a Mélyszegénység program zárókiadványa, amely összefoglalja a programmal kapcsolatos fő információkat, a 2. komponens keretében megvalósított 25 helyi program jellegzetességeit és fő adatait, a program hatástanulmányát, a három szakmai módszertani anyagot, a szakmapolitikai ajánlásainkat, valamint a honlapon elérhető tudástár tartalmát.


  

 


Mini segédlet a közösségi tervezéshez

 

A módszertani útmutatók és a zárókiadvány mellett elkészítettünk egy tájékoztató, figyelemfelkeltő kiadványt a közösségi tervezésről. A mini segédlet a következő kérdésekre ad rövid, könnyen áttekinthető válaszokat: Mi a közösségi tervezés? Kinek miért érdemes közösségi tervezést kezdeményezni, abban részt venni? Hogyan épül fel egy közösségi tervezési folyamat? Milyen módszerekkel érhetünk el sikeres együttműködést, közös munkát?

 

  

 


Módszertani anyagok


A 2. komponens projektjeinek tapasztalatait felhasználva elkészült 3 módszertani kiadványunk. A kötetek egyenlőre pdf-ben érhetők el, a zárókonferenciára azonban nyomtatott formában is elkészülnek.


Az elsősorban szociális szakemberek számára összeállított, „Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről” című anyag a helyi projektek sikeres kezdeményezéseiről írt esettanulmányokat dolgozza fel.
A „Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben - Önszerveződés és szakmaközi együttműködés” című kötet a közösségi megoldások iránt érdeklődők számára foglalja össze a közösségfejlesztés tapasztalatait a szegénységben élők integrációját célzó projektekben.
A „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” című módszertani útmutató pedig bemutatja azokat a fókuszokat és tématerületeket, amelyeket a szegénység leküzdése érdekében érdemes bevonni a vidékfejlesztő, településfejlesztő munkába.

 

  

 


ZÁRÓKONFERENCIA MEGHÍVÓ


A Mélyszegénység program zárókonferenciáját 2014. április 28-án tartjuk Budapesten a CEU Konferenciaközpontban (1106 Budapest, Kerepesi út 87.)

Meghívó | Felhívás poszter-kiállításra | Jelentkezési lap

 


Segítség a záró módszertani összegzések elkészítéséhez


A TÁMOP 5.1.3 konstrukció keretében megvalósuló programok kötelező eleme egy Szakmai és módszertani összegzés elkészítése. A pályázat kiírója (az útmutató 19-ik oldalán) az alábbi elvárásokat határozza meg a módszertani anyag kapcsán:

 

A szakmai megvalósítással kapcsolatos elvárások (A szakmai és módszertani összegzések): A 2. komponens megvalósítóitól olyan tevékenységeket várunk, amelynek segítségével pozitív elmozdulások várhatóak a célterületen. A megvalósított program összegzésének részletesen be kell mutatnia a program megvalósítását, előnyeit, hátrányait, kiemelten fókuszálva a sikeres elemekre, amelyek máshol is jól hasznosulhatnak, illetve azokra a szempontokra, amelyek problémát jelentettek a megvalósítás során, továbbá esetlegesen javaslatok megfogalmazása, amely az általánosságokon túlmutatva – pl. együttműködés fontosságának hangsúlyozása általában – konkrétumok leírásával mutat újat. Az összegzés terjedelme minimum 40 oldal (Ez nem azonos a Projekt záró jelentésével!).

 

A szakmai összegzések alapjai lehetnek későbbi pályázatoknak, így a megkezdett tevékenységek folytatásának is.
Az 1. komponens konzorciuma nevében ezúton ajánljuk segítségünket a módszertani anyagok kidolgozásához. Programunk 2014. május 31-ig tart, helyszíni konzultációk keretében eddig az időpontig tudjuk támogatni ezt a munkát.
Amennyiben számítotok erre a segítségre, jelezzétek ezt az info@melyszegenyseg.hu címen, vagy stábunk bármelyik tagjánál, hogy a munka menetét egyeztetni tudjuk.

 


Lehetséges szociális pénzbeli ellátórendszerek

 

A szegénység egyre szélesebb körűvé válására, mélyülésére, generációk közötti átörökítődésére, az elszabaduló egyenlőtlenségekre több hazai szociális szakember reagált az utóbbi időben különböző javaslatok megfogalmazásával. Ezek között számos elképzelés jelenik meg a pénzbeli szociális ellátások (segélyezés) megreformálására (feltételhez kötött támogatás, garantált minimumjövedelem, vagy éppen feltétel nélküli alapjövedelem formájában). Ugyanígy a szociális ellátások, szolgáltatások rendszerének javítása is gyakori téma a jobb, hatékonyabb társadalmi befogadás érdekében. Az Autonómia Alapítvány két munkatársa is részt vett abban munkacsoportban, amelyik a szociálpolitika egyes területeire vonatkozóan dolgozott ki konkrét intézkedés javaslatokat. A teljes anyag megjelent az Esély (http://www.esely.org/) folyóirat 2013/6 számában. A munkacsoport tagjai: Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Győri Péter, Kósa Eszter, Mózer Péter és Zolnay János voltak. 


Ezzel szinte egy időben 2014 januárjában bemutatkozott a „25-50-75 – A LÉT” (http://255075.hu/) elnevezésű koncepció, (Bánfalvi István vezette szakértői csoport munkája), amely a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) hazai alkalmazásának lehetőségeit vizsgálta.


Az alapfogalmak tisztázására és a két elképzelés összevetésére Kósa Eszter szociálpolitikus vállalkozott:  

LEHETSÉGES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÓRENDSZEREK


Kapcsolódó: Az Esély folyóiratban megjelent anyag egy recenziója a Habitat for Humanity blogján

 


Szakmapolitikai ajánlások

 

A TÁMOP 5.1.3. program eddigi tapasztalatai alapján állítottuk össze a következő eu-s programozási időszak tervezésében résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlás csomagunkat. Munkánk során számos olyan tapasztalatot gyűjtöttünk és elemeztünk, amelyek alapján a mélyszegénységben élők befogadását célzó intézkedések, szakpolitikák, programok döntéshozói, tervezői és végrehajtói számára igyekeztünk konkrét és hasznos javaslatokat tenni.

SZAKMAPOLITIKAI AJÁNLÁSOK


A korábbi hírekért kattintson a "Tovább" szóra!

Képzési felhívás

 

A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2014. január 27-29-ig, illetve február 5-7-ig tartjuk a program utolsó képzéseit „Helyi közösségi munkások képzése” címmel (mindkét képzést azonos tartalommal). A januári képzés Budapesten, a februári képzés BAZ megyében lesz (ennek pontos helyszínét a január 13-i héten fogjuk jelezni). A 24 órás, akkreditált képzés egy három napos blokkból áll. A képzés célja a közösségi munkában aktív helyi

lakosok közösségi gondolkodásának kiszélesítése és elmélyítése. (Részletek a felhívásban)

FELHÍVÁS I JELENTKEZÉSI LAP (Budapest) l

JELENTKEZÉSI LAP (BAZ)

 


Weboldal készítése kezdőknek - távoktatási tanfolyam

 

Tapasztalatunk, hogy mind a programok megvalósítóinak, mind a térségi civil szervezeteknek problémát jelent könnyen kezelhető, informatív webes felületek, honlapok kialakítása és működtetése, miközben a társadalom egyre nagyobb része számít az interneten elérhető információkra. A Pályázatfigyelő (pafi.hu) egy weboldalkészítő tanfolyam keretében olyan egyszerű készségek elsajátítását ígéri, amelyekkel bárki könnyedén elkészíthet és információkban gazdaggá tehet egy honlapot.TALÁLKOZÁSI PONTOK , KAPCSOLÓDÁSOK , KIEGÉSZÜLÉSEK
Közösség Konferencia 2013.


Gyakran megfogalmazott állítás, hogy a közösségfejlesztés szakmaközi tevékenység, s csak más szaktevékenységekkel, szereplőkkel együttesen, azokkal összehangoltan tud hatékony szerepet vállalni a helyi közösség fejlesztésében. Hogyan látják ezt azok a szereplők - szakmák, intézmények, szervezetek és szakemberek -, akikkel összeér, akikhez kapcsolódik a településeken, városrészekben végzett közösségi munka? A konferencián a szakmaköziségben érintett rokonterületek képviselői mondják el, hogy tapasztalataik szerint az ő szakterületük nézőpontjából miért (lehetne) fontos a közösségfejlesztés.
A Közösség Konferencia időpontja és helyszíne: 2013. nov. 21-22, Budai Sport Hotel (Budapest, XII., Jánoshegyi út)
A Konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. FELHÍVÁS l JELENTKEZÉSI LAPKépzési felhívás

 

A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2013. november 27-29-ig újabb képzést bonyolítunk „Helyi közösségi munkások”címen. A 24 órás, akkreditált képzés, egy három napos blokkból áll.

A képzéssel célunk a közösségi munkában aktív helyi lakosok közösségi gondolkodásának kiszélesítése és elmélyítése, saját szomszédságuk és szomszédság tágabb környezethez való viszonyának elemzése. Cél továbbá a képessé tétel a helyi cselekvésre, valamint a motiváció-építés a további tanulásra.

Mindezek mellett célunk, hogy lehetőséget adjunk az önbemutatásra, s ezen keresztül az önreflexióra; továbbá, hogy erősítsük a résztvevők települési szintű gondolkodását, s bemutassuk a közösségi munka, közösségi fejlesztés kínálta lehetőségeket.

FELHÍVÁS l JELENTKEZÉSI LAP

 


Képzési felhívás

A Debreceni Egyetem közösségi animátor szakirányú továbbképzést indít. A közösségi animátor képes arra, hogy életre hívja és működőképessé, cselekvő képessé tegye a lakóterületen összehívott – közös ügyekre, közös célokra mozgósított embereket, tehát az a települése jövőjéért, az ott élő emberek segítéséért elkötelezett ember, aki a település életében felmerülő problémákra közösségi megoldásokat keres, settlement, közösségi típusú intézményekben komplex megközelítésű, közösségi alapú szolgáltatásokat szervez és működtet. Közreműködik abban, hogy a település és annak szűkebb közösségei felismerjék saját erőforrásaikat, s szükség esetén kiegészítsék azokat más külső forrásokkal.

FELHÍVÁS l RÉSZLETEK

 


Júniusi területi műhelyek összefoglalója

 

Elkészült a 2013 júniusában Olaszliszkán, majd Tamásiban megtartott területi műhelyek összefoglalója. A rövid leírásban a konkrét programoktól elvonatkoztatva, tehát nem jegyzőkönyvszerűen, hanem módszertani feldolgozásban adjuk közre a két műhely során a programokban dolgozó szakemberektől elhangzott véleményeket, meglátásokat.

 

 

 


Képzési felhívás

 

A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2013. szeptember-októberben megismételjük az „Adósságcsapda és a mélyszegénység” című 60 órás, akkreditált képzést, amely 2 háromnapos elméleti blokkból áll. A képzési program fő célja a szegénységben élő családokkal foglakozó szakemberek ismereteinek és eszköztárának bővítése annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élő családok pénzügyi helyzetének stabilizálásában támogató szerepet vállalhassanak. A képzés időpontja: 2013. szeptember 4-6. és október 2-4.

Felhívás | Jelentkezési lap

 


Nyári Egyetem a KÖFE szervezésében

Ebben az évben július 24-28 között szervezi meg a Közösségfejlesztők Egyesülete a kunbábonyi Nyári Egyetemet.


Részletes információk: http://kunbabonyinye.blogspot.hu/

Részletes szakmai program | Rövid tájékoztató | Jelentkezési lap

 


Meghívó - pénzügyi tudatosság és háztartás-gazdasági képzés


A Köz-Tér-Háló a családokért program szakmai műhelynapot szervez Alsómocsoládon az Autonómia Alapítvány által bonyolított „Esélykassza” program tapasztalatairól.  MEGHÍVÓ

 


Kutatási beszámoló

 

Elkészült a TÁMOP 5.1.3 program keretében végzett hatásvizsgálat első adatfelvételének elemzése. A kutatási beszámoló ITT olvasható.Meghívó területi műhelyre


A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2013. június 17-18-án és 24-25-én területi műhelyeket szervezünk a projektekben dolgozó kollégáknak.
A műhelyeket kettős céllal szervezzük. A TÁMOP 5.1.3 program keretében konzorciumunk kiemelt feladata a támogatási konstrukcióban megvalósuló tevékenységek tapasztalatai alapján szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása. Mivel ajánlásaink egy részével a 2014-20-as EU támogatási időszak jelenleg is zajló tervezéséhez szeretnénk hozzászólni, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a program szakmai megvalósítóival műhelyek keretében is konzultáljunk. A műhelyekkel azt a célt is el szeretnénk érni, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerhessenek a vendéglátó konzorciumok tevékenységébe és lehetőségük legyen a megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok cseréjére.

 

A területi műhelyek részletes felhívását ITT, a jelentkezési lapot ITT megtalálja. Kérjük, a jelentkezési lap kitöltésével jelezzék részvételi szándékukat.

 


Helyi gazdaságfejlesztés


Az Autonómia Alapítvány a Budapest Intézet munkatársaival és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom és Gazdaság-földrajz Tanszékének oktatóival 2012-ben hat magyarországi kistelepülésen esettanulmányokat készített a helyi gazdasági projektekről, illetve az ilyen kezdeményezések akadályairól. Az esettanulmányok és az elemzett szakirodalom alapján javaslatot fogalmazott meg olyan támogatási program illetve környezet kialakítására, amely hatékonyan tud ösztönözni és támogatni olyan projekteket, melyek gazdaságilag elmaradott településeken hosszú távon fenntartható módon képesek a helyi lakosok társadalmi-gazdasági integrációját elősegíteni.

 

Az esettanulmányok összefoglalója:

Helyi gazdaságfejlesztés – projekt összefoglaló és tanulságok - munkaanyag

Javaslat:

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhezMeghívó - Nyári Egyetem a KÖFE szervezésében


Ebben az évben július 24-28 között szervezi meg a Közösségfejlesztők Egyesülete a kunbábonyi Nyári Egyetemet.


A négy nap tematikája:


24-e, szerda: állampolgárság - szocializáció - tanulás; általános áttekintés.

25-e, csütörtök: a jövő nemzedék - fiatalok és állampolgári tanulás (formális és informális tanulási módok, a részvétel különböző fajtái, stb.).

26-a, péntek: állam és polgára (állampolgár vagy alattvaló?, állam - önkormányzat - állampolgár: viszonyok és szerepek).

27-e, szombat: felnőttkori szocializáció - felnőttkori tanulás (cselekvés és tanulás, felnőttképzés, helyi kezdeményezések, stb.)


Rövidesen közzétesszük a részletes programot, addig ITT  érhető el az előzetes tájékoztató.

 


Meghívó - „Pénzügyi fejlesztő illetve energiahatékonysági programok hatásai, a mélyszegénységben élők körében”

 

Az Autonómia Alapítvány tisztelettel meghívja önt a 2013. április 10-én megrendezésre kerülő konferenciájára.

A konferencia célja, a pénzügyi fejlesztő programok, az adósságkezelési programok illetve az energiahatékonysági programok alkalmazási lehetőségének elemzése, tapasztalatainak összegyűjtése.

A programra olyan résztvevőket invitálunk, akik célcsoporttal (főként mélyszegénységben élő roma közösségek) és fejlesztő programok tervezésével foglalkozó szociális szakemberek, fejlesztő programokkal tapasztalatot szerzett civil szervezeti vagy pénzügyi szakértők, roma integrációval foglalkozó szakpolitikusok, fejlesztési programok helyi lebonyolítói, önkormányzati vezetők.

Részletek és jelentkezés: http://www.autonomia.hu/„Az Európai Unió új stratégiája: Szociális Beruházások”


A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) 2013. március 26-án rendezett konferenciát „Az Európai Unió új stratégiája: Szociális Beruházások”címmel. A csomag „célja az, hogy a tagországok a szükséges területeken átirányítsák intézkedéseiket a szociális beruházások felé, figyelembe véve a szociális ellátások fenntarthatóságát, valamint azok szociális igényeknek való megfelelését - összekapcsolva a tagországok erőfeszítéseit az EU források, különösen az Európai Szociális Alap forrásainak a legjobb, legeredményesebb felhasználásával."(Forrás: 3SZ)A konferencián előadást tartott Andor László, Ferge Zsuzsa, Győri Péter, Misetics Bálint, Krémer Balázs.
Az előadások összefoglalója

 


Módszertani anyagok - előzetes

 

Az egyes komponensben dolgozó szakmai stábnak is feladata módszertani anyagokkal és szakpolitikai ajánlásokkal zárni a TÁMOP 513-as projektet. Vállalásunk szerint a következőket készítjük el:
1.) Tudástár (multimédiás formában, minden képzés és műhely anyaga, kisfilmek, esettanulmányok, beszámolók, stb. Tulajdonképpen a honlapunkon elérhető minden információ rendezett gyűjteménye.)
2.) A három fő szakterületről (vidékfejlesztés, szociális szolgáltatások és közösségfejlesztés) 1-1, a kettes komponens projektjeinek tapasztalatait felhasználó módszertani anyag (kevésbé elméleti, inkább gyakorlati útmutató, példákkal).
3.) Szakmapolitikai ajánlások. Ez utóbbiakról készítettünk egy első vázlatot. Erre vonatkozóan várunk minden megjegyzést és visszajelzést, javaslatot a kettes komponens projektjeiben dolgozóktól. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a kettes komponens munkatársai szerint melyik témakört lenne számukra hasznos közös műhelyen elemezni, átbeszélni.


Meghívó Az Európai Unió új stratégiája: Szociális Beruházások című konferenciára

A Szociális Szakmai Szövetség által rendezett konferencia célja annak tisztázása, hogy az Unió legújabb szociális stratégiai koncepciója, a "szociális beruházási csomag" milyen átfogó és speciális üzeneteket hordoz a hazai szociális szakemberek, a jövő szociálpolitikai programjai számára. Ezen a konferencián ismerteti Magyarországon először nyilvánosság előtt Andor László, az Európai Bizottság szociális és foglalkoztatási ügyekért felelős biztosa a nemrég elfogadott csomag tartalmát, koncepcióját.
Időpont: 2013. március 26. 13.00-16.30 Helyszín: Budapest, BMSZKI Átmeneti Szálló. RészletekMeghívó: Helyi gazdaság – Műhelymunka

 

Az Autonómia Alapítvány tisztelettel meghívja Önt 2013. március 29-ére a helyi gazdaságfejlesztésről szóló műhelymunkájára. RészletekKÉPZÉSI FELHÍVÁS: „Az adósságcsapda és a mélyszegénység” 60 órás képzésre

A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2013. április-májusban újabb képzést bonyolítunk „Az adósságcsapda és a mélyszegénység” címen. A 60 órás, akkreditált képzési program kétszer három napos elméleti képzésből áll.

A képzési program fő célja a szegénységben élő családokkal foglakozó szakemberek ismereteinek és eszköztárának bővítése annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élő családok pénzügyi helyzetének stabilizálásában támogató szerepet vállalhassanak.
A képzési program felhívása | Jelentkezési lap

 


„Lehatárolás" műhelybeszélgetés összefoglalója

 

2013. január 8-án „A mélyszegénységben élők felzárkóztatását célzó támogatási programok területi lehatárolása” címen tartottunk szakmai műhelybeszélgetést az Autonómia Alapítvány irodájában. A műhelyről készült összefoglaló és az elhangzott előadások alább olvashatók.

 


„Romák foglalkoztatási helyzete” című szakmai műhely

 - Az Autonómia Alapítvány szervezésében

 

Időpont: 2013. március 14. 10.00 – 16.00.

Helyszín: Művelődési Szint (MÜSZI), 1085 Budapest Blaha Lujza tér 1. Corvin áruház III. emelet (Bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy piros ajtó MÜSZI logóval, csöngetni kell, ha nincs nyitva az ajtó!)

 

A szakmai műhely aktualitását a 2014-2020-as programozási időszak tervezésének elindulása mellett az adja, hogy március végi határidővel civil árnyékjelentés készül a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. A civil konzorcium munkájában az Autonómia Alapítvány is részt vesz. A szakmai műhelyen elhangzott véleményeket és javaslatokat az árnyékjelentés foglalkoztatási fejezetébe beépítjük és a fejlesztéspolitikai tervezést támogató további civil érdekképviseleti munkánkban is hasznosítjuk. Részletek

 

Elhangzott előadások:

Molnár György - Az önfoglalkoztatóvá válás és mikrohitelezés lehetőségei és korlátai. A Kiútprogram tapasztalatai
Messing Vera - A romák foglalkoztatási helyzete az EU öt államában: egy nemzetközi összehasonlító kutatás tanulságai
Kulinyi Márton - Út a piaci munka világába

 


Elkészült a közösségfejlesztő műhelymunka összefoglalója

 

A 2013. febr. 4-5-i közösségfejlesztő szakmai műhely összefoglalóját és a kapcsolódó dokumentumokat feltöltöttük a dokumentumtárba.

 

 

 


Pályázati felhívás: Második EGT/Norvég Civil Támogatási Alap

 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.”

 

Ennek érdekében az Alap az alábbi hét témakörben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:
1) emberi jogok és demokrácia; 2) női jogok és esélyegyenlőség; 3) szervezet- és közösségfejlesztés; 4) ifjúsági- és gyermekügyek; 5) környezetvédelem és fenntartható fejlődés; 6) jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; 7) társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

Az első körre makroprojektekkel, kisprojektekkel, egyéni ösztöndíjakkal lehet pályázni. A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra. A részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a program honlapjáról: http://www.norvegcivilalap.hu/
További információk: http://www.autonomia.hu/hu/programok/masodik-egtnorveg-civil-tamogatasi-alap

 


 

Korai képességgondozás - képzési felhívás

 

A TÁMOP 5.1.3. „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” konstrukció keretében háromnapos (25 órás) képzést szervezünk korai képességgondozás témakörben. A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a rájuk bízott (hátrányos helyzetű, szegénységben élő) korai gyermekkorban (0-5 éves) lévő gyerekekkel biztonságosan, szakmai szempontok szerint foglalkozni. A gyakorlati, módszertani eszközöket előtérbe helyező, de elméleti háttér információkat is nyújtó képzés három témakörre épül (gyerekek, szülők, közösségek).

A képzésre elsősorban azokat a helyben, saját közösségükben dolgozó, nem szakképzett (legfeljebb érettségivel rendelkező) munkatársakat várjuk, akik jelenleg foglalkoznak, vagy a későbbiekben tervezik foglalkozni kisgyerekekkel és a szülőkkel.

A képzés ideje: 2013. március 18-20. (25 óra). A képzés helyszínét a jelentkezők területi megoszlásának figyelembevételével jelöljük ki. A részletes információt – a visszajelzések alapján – február végén küldjük.

Kérjük, amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, jelezze az info@melyszegenyseg.hu címen 2013. február 18-ig! A levélben feltétlenül tüntesse fel, hogy melyik projekt részéről hány fő szeretne részt venni. A képzési csoport legfeljebb 20-22 fős, de igény esetén több képzést is szervezünk.

A képzéssel kapcsolatban további információk az info@melyszegenyseg.hu email címen, vagy a 20 336 1159-es telefonszámon kaphatók.


KÉPZÉSI FELÍVÁS - KORAI KÉPESSÉGGONDOZÁS

 


Felhívás: Az Autonómia Alapítvány szakmai műhelynapokat szervez a Fiatalok Lendületben Program 1.2 alprogram május 1-ei határidőre beadható pályázattal kapcsolatban.

 

A műhelymunka célja, hogy segítséget nyújtson a Fiatalok Lendületben Programra pályázni kívánó szervezeteknek, csoportoknak. A 2 napos szakmai műhely után Alapítványunk munkatársai a beadási határidőig személyesen segítik a csoportok, szervezetek projektjeinek kidolgozását.
Időpont: 2013. március 7. 10:00-tól március 8. 17:00-ig;

Helyszín: Budapest
Jelentkezési határidő: 2012. február 28.

Felhívás, Jelentkezési lap

 


Felhívás: Gazdálkodj Okosan Klubok a Habitat for Humanity szervezésében

 

A Habitat for Humanity Hungary helyszíneket keres háztartásgazdálkodási klubfoglalkozások megrendezésére. A felhívás szerint az ingyenes klubfoglalkozásokon beszélgetések és egyszerű gyakorlatok segítségével kötetlen módon tudnak a családok a legfontosabb és legalapvetőbb pénzügyi kérdésekről (a pénz beosztásáról, számlákról, hitelekről, takarékoskodásról) beszélni.
Felhívás

 


Esélyekkel a felnőtt életbe lépésre”


A Magyar Szegénységellenes Hálózat 2013. január 29-én „Esélyekkel a felnőtt életbe lépésre” címmel tartott konferenciát, a délután folyamán pedig görögszállási roma fiatalok mutatták be a „Pista” c. fórumszínházi előadást.

A konferencián a MSZEH „Felnőtt életbe lépést segítő hálózat – hátrányos helyzetű fiatalok képessé tétele és aktivizálása” c. nemzetközi projektjének keretében kidolgozott szakpolitikai ajánlásokat vitatták meg a jelenlévő kormányzati szereplőkkel és szakemberekkel. A szakmapolitikai ajánlásokat Kósa Eszter, a projekt külső értékelője, az Autonómia Alapítvány munkatársa mutatta be, az erről szóló kerekasztal beszélgetésben pedig részt vett Kóródi Miklós, szintén az Alapítvány munkatársa.

A megjelent kormányzati szereplők több ajánlás kapcsán megfogalmazták, hogy nyitottak azok további, részletes megvitatására és beemelésére a szabályozási és tervezési folyamatokba.


A szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján itt olvashatóak.

 


 

Területfejlesztők szakmai műhelye

 

2012. május 31-én szakmai műhelyt szerveztünk a témában Budapesten, melynek videó anyagai a közelmúltban kerültek fel a honlapra. Híreink között elérhetőek ezek a filmek.

 


 

A közösségi művelődés megújulásának szükségessége

 

A Közösségfejlesztők Egyesülete, együttműködésben a Civil Kollégium Alapítvánnyal, a Magyar Művelődési Intézettel és a SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesülettel konferenciát tart A közösségi művelődés megújulásának szükségessége címmel.

 

Témája a helyi közösségek és közösségi csoportok szerepe a teljes emberi életet magába foglaló közösségi lét kialakításában: a helyi kultúra elsajátításában, megőrzésében és fejlesztésében, az e folyamatot szabályozó értékek és normák kialakításában, és mindezeknek a közjóra irányuló gyakorlattá szervezésében.

 

Felhívás | Részletes program | Jelentkezési lap
Pályázati felhívás


Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma  nemzetiségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen. A programban egy hosszabb távú együttműködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis helyi projektek támogatását, nagyobb léptékű projektek/pályázatok helyi előkészítését tervezzük. Szolgáltatásainkat ingyenesen biztosítjuk olyan helyi együttműködések támogatására, amelyek az önkormányzat és a civil szereplők aktív részvételére építenek a roma integrációs célok érdekében.


részletek: http://www.autonomia.hu/

 

Területi műhelyek novemberben

A TÁMOP 5.1.3. program keretében szervezett területi műhelysorozat 2012 novemberében folytatódik. Az egynapos területi műhelyek lehetőséget adnak valamennyi programmegvalósító számára a földrajzilag hozzá közel eső projektek megismerésére.

 

A 2012 novemberében három helyszínen megrendezésre kerülő műhelyek célja, hogy néhány szempont mentén áttekintsük, hol tartanak most a programok, milyen nehézségek és eredmények vannak az indulás utáni szakaszban. A műhelyek központi témája - a tágan értelmezett - „együttműködések". Az eddigi tapasztalatok szerint a programok alakulása szempontjából meghatározó, hogy milyen típusú és intenzitású együttműködéseket alakítottak ki a különböző szereplőkkel (pl. döntéshozók bevonása, intézmények, szektorok, települések, szakterületek közötti együttműködések). Elsősorban ezeket szeretnénk megismerni, megvitatni.

 

Meghívó
Jelentkezési lap

 


 

Képzési felhívás - közösségi gazdaságfejlesztés


2012. november 7-9. között tartjuk a 24 órás akkreditált közösségi  gazdaságfejlesztés képzést, melynek felhívását és jelentkezési lapját  mellékeljük. A képzés célja: A résztvevők megismerjék a közösségi gazdaságfejlesztés gondolkodásmódját, megvalósulási lehetőségeit, módszereit, szervezeti formáit, megismerjék a hazai és nemzetközi gyakorlatot és inspirációt kapjanak a környezetükben közösségi gazdaságfejlesztési folyamat elindításához

Felhívás 

Jelentkezési lap

 


Megjelent a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok felhívása
November 12-ig lehet pályázni a Svájci Hozzájárulás keretében megnyíló új forrásokra. A Civil Alap célja észak-magyarországi és észak-alföldi civil szervezetek kapacitásának fejlesztése szociális szolgáltatások nyújtásához, illetve a környezeti kihívásokra adandó válaszokhoz, az Ösztöndíj Alapé pedig az ország teljes területén a hátrányos helyzetű, marginalizált gyermekek továbbtanulásának segítése.

http://www.svajcivil.hu/

Civil Alap pályázati felhívás és útmutató

Ösztöndíj Alap pályázati felhívás és útmutató

 Képzési felhívás
 
A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2012 őszén újra lebonyolítjuk a „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka” című 60 órás, akkreditált képzési programot.

 

A képzési program fő célja, hogy a terepen dolgozó szociális munkások, közösségi munkások és a helyi fejlesztési folyamatok szereplői, a helyi szociális szektor döntéshozói felismerjék a szociális ellátórendszer, a kapcsolódó területek (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás) és a fejlesztési folyamatok működésének ellentmondásait. A képzés célul tűzi ki a szociális és közösségi szakemberek segítői szerepének újragondolását, a megszokott mechanizmusokból történő kimozdítását.

A teljes felhívás itt olvasható

 

MEGHÍVÓ

 
IX. Nyári egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért,
2012. július 25-29. Kunbábony

Az idén is szeretettel hívják és várják a szervezők az érdeklődőket Kunbábonyba, a közösségi munka országos szakmaközi találkozójára. Nyitott, szakmák közötti párbeszédre kínálnak teret idén kilencedik alkalommal az ország minden tájáról érkező közösségfejlesztőknek, közösségi munkásnak és a közösségi megoldások iránt érdeklődő szakembereknek, döntéshozóknak, helyi lakosoknak.

 

A nyári egyetem célja, hogy az alacsonyküszöbű állampolgári tanulási lehetőségek révén minél többen szerezzenek ismereteket, ötleteket és tapasztalatokat közösségük megszervezéséhez, érdekeik egyeztetéséhez és képviseletéhez, valamint a párbeszédben tervezett közös cselekvéshez. Az idei program során a tartós változásokban keressük az együttműködő és fenntartható társadalom felé vezető közösségi utakat. A program fókuszai: Ki hat kire? Mi hat mire? | Egyéni vagy közösségi kihívás a szegénység? | Önfenntartás és önrendelkezés | Nyitott ház – settlement – egyetem | Térhatás

27-én, pénteken délután a TÁMOP 5.1.3. program 1. komponensének konzorciuma tart műhelymunkát, ahol a program eddigi szakmai eredményeiről, kihívásairól beszélgetünk. A műhelyen szeretettel várjuk a 2. komponens programmegvalósítóit, viszont – mivel ez nem a támogatott program tevékenysége – költségtérítésre nincs módunk.

Részletek: http://kunbabonyinye.blogspot.hu/Területi műhelyek II.
 
A TÁMOP 5.1.3. program keretében szervezett területi műhelysorozat 2012 júniusában folytatódik. Az egynapos területi műhelyek lehetőséget adnak valamennyi programmegvalósító számára a földrajzilag hozzá közel eső projektek megismerésére. A júniusi műhelyek témája az indikátorok lesznek. A TÁMOP 5.1.3. program kapcsán szeretnénk végiggondolni a résztvevőkkel az alábbi kérdéseket: Milyen beavatkozás hatása mérhető és hogyan? Hogyan mutathatók ki és igazolhatók a hatások? Milyen adatok lehetnek az indikátorok forrásai? A műhely célja, hogy segítséget nyújtson a  projektstáboknak az indikátorok tervezésére, mérésére és igazolására vonatkozó módszertanok kidolgozásában. Részletek a meghívóban.

ÚJ: Elkészült és letölthető a területi műhelyek összefoglalójaTerületfejlesztők szakmai műhelye

 
A program előkészítése óta több alkalommal felmerült a kérdés, hogy mi a területfejlesztő/településfejlesztő kollégák lehetséges szerepe, feladata a programban. A már elindult projektekben születtek különböző válaszok, amelyeket, úgy gondoljuk, hasznos lenne közösen megvitatni, továbbgondolni. Ennek okán 2012. május 31-re szakmai műhelyt szerveztünk a témában Budapesten.

 A műhely összefoglalója és az előadások elérhetők a dokumentumtárban.
 

Bevezető (A képre kattintva indul a film)


szakmai beszélgetés 1. rész (A képre kattintva indul a film)


szakmai beszélgetés 2. rész (A képre kattintva indul a film)


szakmai beszélgetés 3. rész (A képre kattintva indul a film)Peremhelyzetű... képzés anyagai

 
A „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka” című 60 órás, akkreditált képzési programunk 1. három napján elhangzott előadások anyagai, a handout,  valamint a tanulmányúthoz kapcsolódó jegyzeteket megtalálhatók a "DOKUMENTUMTÁR" menüpontban.Képzési felhívás

 
A TÁMOP 5.1.3. program keretében 2012 áprilisában újabb képzést bonyolítunk „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka” címen. A 60 órás, akkreditált képzési program két háromnapos elméleti képzésből és egy tanulmányútból áll.

A képzési program fő célja, hogy a terepen dolgozó szociális munkások, közösségi munkások és a helyi fejlesztési folyamatok szereplői, a helyi szociális szektor döntéshozói felismerjék a szociális ellátórendszer, a kapcsolódó területek (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás) és a fejlesztési folyamatok működésének ellentmondásait. A képzés célul tűzi ki a szociális és közösségi szakemberek segítői szerepének újragondolását, a megszokott mechanizmusokból történő kimozdítását.

A teljes felhívást és a jelentkezési lapot emailen elküldtük valamennyi programmegvalósító csapatnak. Amennyiben nem kapta meg, kérjük jelezze elérhetőségeinken!Területi műhelyek II.

 
Előzetes információként jelezzük, hogy a területi műhely-sorozat következő időpontjai és helyszínei a következők:

2012. június 20. Törökkoppány
2012. június 25. Berettyóújfalu
2012. június 26. FarkaslyukMeghívó

Az Autonómia Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a „Telepfelszámolás – vízió és gyakorlat” /A szegregált telepek felszámolására, az ott élők segítésére eddig megvalósított programok tapasztalatai, és az aktuális komplex telep-program víziója/ című szakmai műhelyre.

Időpont: 2012. március 26. 10.00. – 16.00.

Helyszín: Cirko-Gejzír Mozi, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 15.

A szakmai műhely aktualitását az adja, hogy 2012 februárjában a kormányzat meghirdette „komplex telep-programját”, és 4,6 milliárd forintos pályázati keretet nyitott meg a telepszerű szegregátumokban élők helyzetének javítására. A pályázati program szakmai víziójának és a kormányzat jövőbeni terveinek megismerésére és a szakmai reflexiókra, párbeszédre szeretnénk lehetőséget teremteni, számba véve a korábbi programok tanulságait.

További részletek:ITT 


  
Összefoglaló a területi műhelyek eredményeiről

 
2012 februárjában 3 helyszínen megtartottuk az első területi műhelyeket, melyeken a projektek bemutatása mellett átbeszéltük a kezdeti szakaszban tapasztalt nehézségeket, a mélyszegény célcsoport bevonásának szempontjait és eszközeit, valamint a kialakítandó kommunikációs csatornákkal kapcsolatos szükségleteket és lehetőségeket.

 

Elkészítettük a műhelyek összefoglalóját(pdf-ben innen letölthető), amelyben közzétesszük mindazokat az értékes ötleteket és gondolatokat, amelyek a három műhely során az érintett témákban felszínre kerültek. Hangsúlyozni szeretnénk ugyanakkor, hogy jelen összefoglaló nem egy ’jó gyakorlat gyűjtemény’, hiszen a tervezett tevékenységek próbája még hátravan. A megvalósítást végigkísérő szakmai műhelyek egyik legfontosabb célja, hogy folyamatosan megosszuk egymással a program során gyűjtött tapasztalatainkat és közösen azonosítsuk a sikeres és kevésbé sikeres tevékenységeket.
 


Szakmai rendezvények, képzések 2012. 1. félévében

Észak-magyarországi területi műhely
2012. február 21. / Hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár, Fő tér 8.
Dél-dunántúli területi műhely
2012. február 22. / Alsómocsolád, Konferenciaközpont, Rákóczi út 12.
Alföldi területi műhely
2012. február 28. / Hajdúböszörmény, Kassa utca 24.

Társadalmi tervezés – 24 órás képzés
2012. március 22-24. / Kunszentmiklós-Kunbábony Civil Kollégium Képzési központ

Tematikus szakmai műhely
(téma: fenntartható helyi gazdálkodás)

2012. március 29-30. / Kunszentmiklós-Kunbábony Civil Kollégium Képzési központ

Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka – 60 órás képzés
2012. április 18-19-20. és május 16-17-18. / Kunszentmiklós-Kunbábony Civil Kollégium Képzési központ


 

Területi műhelyeket tartunk február végén

A TÁMOP 5.1.3. program 1. komponensének konzorciuma vállalt feladataival összhangban 2012 februárjában elindítja szakmai műhely sorozatát. A program teljes időszakában negyedévente területi, félévente pedig tematikus alapon szervezünk szakmai találkozókat a 2. komponens megvalósítói számára.

A közös munka kezdeteként 2012. februárban 3 darab egynapos területi műhelyt tartunk, amelyek lehetőséget adnak valamennyi programmegvalósító számára a területileg hozzá közel eső projektek megismerésére.

A területi műhelyek alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsenek a 2. komponens pályázói közti tapasztalatcserére, és ezzel megalapozzák a további együttműködéseket és a mindenki számára hasznos eredmények felhalmozását.

A műhelyekre szóló meghívót innen letöltheti.


Lezajlott a nyitókonferencia

A 2011. december 1-ére megrendezett nyitókonferencia várakozáson felüli érdeklődésre talált, ami világosan mutatja a téma sajnálatos aktualitását. A konferencia programjának megfelelően a plenáris előadók a különböző szakterületek szemszögéből elemezték a helyzetet, amely a jelek szerint a támogatási program kiírása óta tovább romlott.

A plenáris előadások a Pályázatfigyelő és a Közösségi Kapcsolat Alapítvány jóvoltából felvételről megtekinthetők:
- Köszöntő, Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
- Bevezető előadás, Somos László plébános, a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány kuratóriumi elnöke
- A TÁMOP 5.1.3 projekt bemutatása, Kóródi Miklós szakmai vezető TÁMOP 5.1.3/1. program, Autonómia Alapítvány
- A szegénység csökkentésének lehetőségei a közösségfejlesztés eszközeivel, Vercseg Ilona tiszteletbeli elnök, Közösségfejlesztők Egyesülete
- A szociális szakma kihívásai a szegénységben élők segítésében, Csongor Anna igazgató, Autonómia Alapítvány
- A szegénység támogatása a projekt-világban; lehetséges találkozási pontok, Dr. Váradi Monika tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja

A délutáni három szekcióülésen (összefoglalójukhoz kattintson) az  
- elmaradott térségek gazdasági lehetőségeiről, a
- szegregált telepeken végzett szociális és közösségi munkáról, valamint a  
- szociálpolitikai intézkedések legszegényebb rétegekre gyakorolt hatásairól
folyt a szakmai diskurzus meghívott elméleti és gyakorlati szakemberek segítségével.
Mindhárom szekcióülést nagy érdeklődés kísérte, hiszen a program megvalósításának alapvető szempontjait, lehetőségeit vitattuk meg.
A gazdasági lehetőségeket fókuszba helyező műhelybeszélgetésről itt láthat egy rövid videót.

A konferenciát a Közösségi Kapcsolat Alapítványnak köszönhetően az interneten valós időben lehetett követni. Az így készült felvételek továbbra is megtekinthetők három részletben:
- a konferencia programjának első része 

- a konferencia programjának második része
- a konferencia 2. szekciója

 

A konferencián készült fotókat megnézheti itt és itt. (Ezúton is köszönet a fotósoknak!)
 

 

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. október 19-én projektindító információs napot szervezett a
TÁMOP-5.1.3/09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” programmal kapcsolatban.

A rendezvényen elhangzott előadások anyagai a dokumentumtárból letölthetők.

  Tisztelt Nyertesek!


A TÁMOP-5.1.3-09/2 kiírás nyerteseinek projekt megvalósításához az Autonómia Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete, VÁTI Nonprofit Kft. és Szociális Szakmai Szövetség által alkotott konzorcium nyújt szakmai segítséget. A támogatási szerződések megkötésének feltétele együttműködési megállapodás megkötése a TÁMOP-5.1.3-09/2 kiírás nyertesei és konzorciumunk között. Az együttműködési megállapodás formanyomtatványa INNEN  letölthető. Konzorciumunk munkatársai minden pályázóval felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatást nyújtanak az együttműködés keretében nyújtandó szolgáltatásokról és egyeztetnek az együttműködési megállapodás aláírásának módjáról.

2011.09.16-én döntés született a TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program nyerteseiről. a listát itt olvashatják:


Pályázó neve: Alsómocsolád Község Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Alsómocsolád, Baranya

Projekt megnevezése: Térségi közösségi családközpontú segítő hálózat kiépítése


Pályázó neve: Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

Főpályázó székhelye: Bogdása, Baranya

Projekt megnevezése: "Boldogulj helyben!"

 

Pályázó neve: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar

Projekt megnevezése: "Összefogás a jövőért" - a Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért


Pályázó neve: Biharugra Község Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Biharugra, Békés

Projekt megnevezése: "Kiút a mélyszegénységből" - Integrációs, felzárkóztató program a sarkadi kistérségben

 

Pályázó neve: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete

Főpályázó székhelye: Edelény, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: A Dél-Cserehát és Szuha völgyi Akcióterület közösségi összefogása a mélyszegények integrációja és az együttműködés fejlesztése érdekében

 

Pályázó neve: Bököny Község Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Bököny, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Projekt megnevezése: Komplex program a mélyszegénységben élők megsegítéséért

 

Pályázó neve: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Főpályázó székhelye: Mezőkovácsháza, Békés

Projekt megnevezése: A dél-békési mélyszegénységben élő emberek integrációjának előmozdítása a közösség, a települések, a szociális, közösségfejlesztési és terület-, település- és vidékfejlesztési szakmák összefogásával, együttműködésével

 

Pályázó neve: Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

Főpályázó székhelye: Hidasnémeti, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: TESZE-Tegyünk együtt a szegénység ellen! - komplex társadalmi program Észak-Abaújban

 

Pályázó neve: Esély Innovációs Nonprofit Kft.

Főpályázó székhelye: Tiszabura, Jász-Nagykun-Szolnok

Projekt megnevezése: Esélyteremtés a felzárkózásra a Tisza-tó mentén

 

Pályázó neve: Faluműhely Alapítvány

Főpályázó székhelye: Szikszó, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: "Szárnyakat adni a malacnak" - térségi animáció és kapacitásfejlesztési folyamat a mélyszegénységben élők közösségi integrációjáért a szikszói kistérségben


Pályázó neve: Farkaslyuk Községi Önkormányzat

Főpályázó székhelye: Farkaslyuk, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: "Sáfárkodj okosan!" - Mélyszegény családokat támogató, és szervezeti együttműködést fejlesztő közösségi program a farkaslyuki akcióterületen

 

Pályázó neve: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása

Főpályázó székhelye: Heves, Heves

Projekt megnevezése: Helyi érték, közös nevező

 

Pályázó neve: Karcsa Község Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Karcsa, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: Komplex beavatkozás a Bodrogközi Kistérségben mélyszegénységben élők helyzetének javítása és társadalmi integrációja érdekében

 

Pályázó neve: Katymár Község Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Katymár, Bács-Kiskun

Projekt megnevezése: Közös erővel a bácsalmási kistérségben mélyszegénységben élő emberek integrációjáért.

 

Pályázó neve: Nagyecsed Város Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Nagyecsed, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Projekt megnevezése: Együtt az úton!- Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Nagyecsed mikro-térségében

 

Pályázó neve: Rakamaz Város Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Rakamaz, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Projekt megnevezése: Közösségi felzárkóztatás az Ibrány-Nagyhalász Kistérségben és környékén

 

Pályázó neve: Sajóhídvég Község Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Sajóhídvég, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: Mélyszegények közösségi integrálása Sajóhídvég és környékén

 

Pályázó neve: Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás

Főpályázó székhelye: Siklós, Baranya

Projekt megnevezése: Létérdek

 

Pályázó neve: Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa

Főpályázó székhelye: Sirok, Heves

Projekt megnevezése: HÉT FALU-EGY HÁLÓZAT Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán

 

Pályázó neve: Szendrő Város Önkormányzata

Főpályázó székhelye: Szendrő, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: Közösségi összefogás a mélyszegénység felszámolása és az együttműködés fejlesztése érdekében a Felső-Bódva völgyi akcióterületen

 

Pályázó neve: Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület

Főpályázó székhelye: Szigetvár, Baranya

Projekt megnevezése: "Itt vagyunk otthon" projekt

 

Pályázó neve: Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása

Főpályázó székhelye: Tamási, Tolna

Projekt megnevezése: Közösséget a jövőért

 

Pályázó neve: Út és Erény Közössége Egyház

Főpályázó székhelye: Nagyhalász, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Projekt megnevezése: "ÚTJELZŐ" - Komplex integrációs program a mélyszegénységben élők felzárkóztatásáért

 

Pályázó neve: Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület

Főpályázó székhelye: Törökkoppány, Somogy

Projekt megnevezése: "FELFELÉ A LEJTŐN' - összefogás a mélyszegénységben élők integrációjáért a tabi kistérségben


Pályázó neve: Zöld Kör - Föld Barátai Magyarország tagja

Főpályázó székhelye: Bodrogolaszi, Borsod-Abaúj-Zemplén

Projekt megnevezése: Bodrog - menti felzárkóztató program


(forrás: nfu.hu)Megvannak a TÁMOP 5.1.3 pályázat kettes komponensének első nyertesei:


Pályázó neve: Faluműhely Alapítvány

Projekt megnevezése: "Szárnyakat adni a malacnak" - térségi animáció és kapacitásfejlesztési folyamat a mélyszegénységben élők közösségi integrációjáért a szikszói kistérségben

Beruházás helye: Észak-Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szikszói kistérség - Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj,  Hernádkércs,  Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó.


Pályázó neve: Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület

Projekt megnevezése: "FELFELÉ A LEJTŐN' - összefogás a mélyszegénységben élők integrációjáért a tabi kistérségben

Beruházás helye: Dél-Dunántúl, Somogy megye, Tabi kistérség - Andocs, Bedegkér, Bonnya, Kisbárapáti, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres,  Somogymeggyes, Tengőd, Zics,  Kánya, Nágocs, Tab, Törökkoppány.


(forrás: nfu.hu)Tisztelt Pályázók!
Módosult a TÁMOP 5.1.3-09/2 jelű pályázat beadási határideje és dokumentációja!

2010. szeptember 29-én az alábbi közlemény jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján:

"A TÁMOP 5.1.3.-09/2 jelű „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázati kiírás dokumentációja az alábbi pontokon megváltozott. A pályázatok beadási határideje 2010. október 31-re módosul."

LINK az NFÜ honlapra:
MÓDOSULT A TÁMOP 5.1.3-09/2 BEADÁSI HATÁRIDEJE!Tisztelt Pályázók!

Módosult a TÁMOP 5.1.3-09/2 jelű pályázat dokumentációja!

2010. május 27-én az alábbi közlemény jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján:

"A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP 5.1.3-09/2 jelű, Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért" című pályázat módosításra került!"

LINK az NFÜ honlapra:
MÓDOSULT A TÁMOP 5.1.3-09/2 ÚTMUTATÓJA!Tisztelt Pályázók!

Információs napok az ESZA szervezésében

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. információs napot szervez a TÁMOP-5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért programról.

A rendezvény időpontja és helyszíne:


Időpont: 2010. június 15. 10.00  13.00

Helyszín: Hotel Corvin, 1094 Budapest, Angyal utca 31.


a tájékoztatóról bővebben itt olvashat: LINKTisztelt Érdeklődők!

A pályázat szakmai lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatókat tartunk az érintett régiókban, az alábbi helyszíneken, időpontokban:

 
Régió
Település
Időpont
Helyszín
Dél-Alföld Battonya

2010. június 3.

10 óra


Battonya Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

5830 Battonya, Fő utca 91.
Dél-Alföld Sarkad

2010. június 8.

10 óra


Bartók Béla Művelődési Központ

5720 Sarkad, Vár utca 2/b.
 Dél-Dunántúl  Pécs  2010. május 31.

10 óra

 

Civil Közösségek Háza

7624 Pécs, Szent István tér 17.
 Dél-Dunántúl  Sellye  

2010. június 7.

10 óra
 

Művelődési Ház

7960 Sellye, Batthyány utca 14.
 Észak-Alföld  Baktalórántháza  

2010. május 31.

10 óra
 

Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 16.
 Észak-Alföld  Fehérgyarmat  

2010. június 9.

13 óra
 

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

4900 Fehérgyarmat, Kölcsey utca 27.
 Észak-Magyarország  Miskolc  

2010. június 2.

10 óra
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet

3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 1/129. terem
 Észak-Magyarország  Heves  

2010. június 8.

10 óra
 

Aranykehely Étterem és Rendezvényház

3360 Heves, Szerelem Alfréd út 31.
 Észak-Magyarország  Bátonyterenye  

2010. június 9.

10 óra
 

Bátonyterenye Polgármesteri Hivatal

3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
 
Várjuk Önöket!