A „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” program honlapja

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja TAMOP 5.1.3.-09/1.


A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében 2010-ben támogatási program indult Magyarországon. A fenti célokat a program a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak – ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán szolgáltatások – a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá az érintett települési kör lakosságának mozgósításával kívánja elérni.Olvassa el programtájékoztató kiadványunkat!


Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló program két komponensből áll. Mindkét komponens a szociális, a közösségfejlesztési, továbbá a település-/terület-/vidékfejlesztési munka három pillérén nyugszik, amelyeket további humán szolgáltatások egészíthetnek ki.


A támogatási program 2. komponensében a felsorolt humán szolgáltatások nyújtásában, koordinálásában tapasztalatokkal rendelkező szervezetek konzorciumai pályáztak a mélyszegénységben élők helyzetének javítását és integrációját célzó projektekkel a meghatározott célterületi településeken. A 25 nyertes projekt akcióterületei közül 6 a Dél-Dunántúlon, 3 a Dél-Alföldön, 6 az Észak-Alföldön, és 10 az Észak-Magyarországi régióban található.


 Az 1. komponens nyertes pályázója az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Szociális Szakmai Szövetség és a VÁTI Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium. Az Autonómia Alapítvány által vezetett konzorcium alapvető feladata a 2-es komponens nyertes pályázóinak szakmai támogatása projektjeik minél sikeresebb végrehajtása érdekében, emellett olyan módszertani összefoglalókat készít, amelyek mind a terepi szakemberek, mind a döntéshozók számára hasznosak lehetnek a program befejezése után is.


A konzorciumban résztvevő szervezetek azt a szakmai sokszínűséget képviselik, ami a 2. komponens projektjeinek esetében is elvárás volt a közreműködő szakemberek összetételében. Az Autonómia Alapítvány a leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásában, fejlesztésében, a Közösségfejlesztők Egyesülete közösségfejlesztésben, a VÁTI terület- és vidékfejlesztésben, a 3SZ pedig szociális területen rendelkezik szakmai tapasztalatokkal és referenciával.


A projekt első szakaszában – a 2. komponens pályázati időszakában – információs napokat tartottunk az érintett régiókban azzal a céllal, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét a támogatási konstrukcióra és megkezdjük a potenciális pályázók szakmai felkészítését. A projektek helyszínén igény szerint személyes konzultációkkal segítettük a projektek tervezését.


A nyertes pályázókkal írásos együttműködési megállapodást kötöttünk, és közös munkatervet dolgozunk ki és fogadunk el a projekt során megvalósuló támogató tevékenységre vonatkozóan. Minden projekt megvalósítóval folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a projekt megvalósításának helyszínén rendszeres megbeszélésekre, konzultációkra kerül sor. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy szerepünk nem az ellenőrzés, hanem a szakmai támogatás.

 


Támogató tevékenységünk a folyamatos helyszíni kapcsolattartás és konzultációk mellett az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

 

(1) Szakmai műhelyeket szervezünk negyedévente a földrajzilag egymáshoz közel megvalósuló projektek közötti tapasztalatcsere céljából. Félévente országos szintű, 2 napos tematikus műhelytalálkozókat is szervezünk az összes projekt részvételével, melyek a projektek által felvetett fontos szakmai kérdésekre épülnek.

(2) Nyitó és záró konferencia. A 2-es komponens minden nyertesének részvételével a projektek indításakor és lezárásakor országos konferenciát szervezünk.

(3) Módszertani útmutatók. Könnyen értelmezhető, praktikus, a projektek megvalósítását közvetlenül segítő módszertani útmutatókat készítünk. Tervezett témák:
    • - Közösségi tervezés, közösségfejlesztés, közösségi munka a mélyszegénységben élőkkel
    • - A szociális munka, a közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés sikeres együttműködése a leghátrányosabb helyzetben lévők  társadalmi befogadásáért
    • - A szociális szolgáltatások fenntartható bővítése a kirekesztettségben élők eredményes ellátása érdekében

(4) A módszertani útmutatók alapján szakmai kiadványokat is készítünk, szélesebb szakmai közönséget célozva, a projektek tanulságai és az elvégzett hatásvizsgálat alapján.

(5) Szupervíziós szolgáltatás. Minden projekt team havi egy alkalommal szupervíziós szolgáltatásban részesül, a szociális területen képzett és gyakorlott szupervízorokkal.

(6) Képzések. A projekt során 2 hosszabb, 60 órás képzést tervezünk a közösségi alapú szociális szolgáltatások, valamint a pénzügyi tudatosság, gazdálkodás, adósságkezelés témájában. Továbbá 3 rövidebb, elsősorban a közöségfejlesztés legfontosabb kérdéseit körüljáró 24 órás kurzust szervezünk. A képzések témái természetesen szorosan kötődnek a megvalósítandó kistérségi programokhoz, az ott feltárt szükségletekhez.